رتبه بندی دانشگاه ها در رشته EMBA در سال ۲۰۰۵

 

School Name

Country

Name

Rank 2005

Rank 2004

Rank 2003

University of Pennsylvania: Wharton

U.S.A.

MBA for Executives

1

1

1

Hong Kong UST Business School

China

Kellogg-HKUST EMBA

2

6

9

London Business School

U.K.

Executive MBA

3

8

6

Instituto de Empresa

Spain

Executive MBA

4

8

8

Duke University: Fuqua

U.S.A.

Global Executive MBA

5

5

3

University of Chicago GSB

U.S.A. / U.K. / Singapore />

Executive MBA

6

3

2

Columbia Business School

U.S.A.

New York EMBA

7

7

4

Northwestern University: Kellogg

U.S.A.

Executive MBA

8

2

7

New York University: Stern

U.S.A.

Executive MBA

9

4

5

City University: Cass

U.K.

Executive MBA

10

13

22

Imperial College London: Tanaka

U.K.

Executive MBA

11

10

18

WHU: Beisheim

Germany

Kellogg-WHU EMBA

12

16

43

Ceibs

China

Executive MBA

13

20

34

University of Western Ontario: Ivey

Canada / China

Executive MBA

14

16

12

Chinese University of Hong Kong

China

Executive MBA

15

12

20

Purdue/Tias/CEU/Gisma

U.S.A. / Netherlands / Hungary / Germany />/>

International Masters in Management

16

11

14

Warwick Business School

U.K.

Executive MBA

17

18

35

IMD

Switzerland

Executive MBA

18

15

19

Ashridge

U.K.

Two year modular EMBA

19

23

29

Emory University: Goizueta

U.S.A.

Weekend EMBA

20

14

10

Essec Business School

France

Executive MBA

21

38

54

Case Western Reserve: Weatherhead

U.S.A.

Executive MBA

21

40

33

University of Southern California: Marshall

U.S.A.

Executive MBA

23

19

16

ESCP-EAP

France / U.K. / Spain / Germany / Italy />

Executive MBA

24

32

59

University of Texas at Austin: McCombs

U.S.A.

Option II EMBA

25

34

21

University of Toronto: Rotman

Canada

Executive MBA

26

20

32

Henley Management College

U.K.

Modular Two Year MBA

27

25

37

Washington University: Olin

U.S.A.

Weekend EMBA

28

38

36

University of California at Irvine

U.S.A.

Executive MBA

29

22

26

National University of Singapore

Singapore

Asia-Pacific EMBA

30

-

-

Cornell University: Johnson

U.S.A.

Executive MBA

31

-

-

UCLA: Anderson

U.S.A.

Executive MBA

32

29

13

Rice University: Jones

U.S.A.

MBA for Executives

32

27

39

Boston University School of Management

U.S.A.

Executive MBA

32

27

28

Australian Graduate School of Management

Australia

MBA (Executive)

35

31

24

University of Bradford/Universiteit Nimbas

U.K. / Netherlands / Germany />/>

Executive part time MBA

36

52

52

University of Notre Dame: Mendoza

U.S.A.

South Bend EMBA

37

47

47

Georgia State University: Robinson

U.S.A.

Executive MBA

37

44

68

University of Pittsburgh: Katz

U.S.A.

Executive MBA

39

32

57

RSM Erasmus University

Netherlands

Executive MBA

40

49

50

Georgetown University: McDonough

U.S.A.

International Executive MBA

40

34

15

University of Bath School of Management

U.K.

Executive MBA

42

56

42

Drexel University: LeBow

U.S.A.

Executive MBA

42

47

56

University of North Carolina: Kenan-Flagler

U.S.A.

EMBA Weekend Program

44

44

31

Fundação Instituto de Administração

Brazil

International EMBA

45

50

-

University of Texas at Dallas

U.S.A.

Executive MBA

46

62

61

Thunderbird: Garvin

U.S.A. / France

EMBA in International Management

46

50

45

University of Strathclyde GSB

U.K.

Strathclyde MBA

48

-

-

University of Rochester: Simon

U.S.A.

Executive MBA

49

37

30

St.Gallen

Switzerland

Executive MBA HSG

50

57

63

University of Illinois at Urbana-Champaign

U.S.A.

Executive MBA

50

25

17

University of Florida

U.S.A.

MBA for Working Professionals

50

69

-

Temple University: Fox

U.S.A.

Executive MBA

50

36

25

School of Management

U.K.

Executive MBA

54

60

49

Tulane University: Freeman

U.S.A.

Executive MBA

54

75

66

Leuven Gent

Belgium

Executive IMBA

56

60

67

University of Tennessee at Knoxville

U.S.A.

Senior EMBA

56

64

58

SMU: Cox

U.S.A.

Executive MBA

56

30

41

Michigan State University: Broad

U.S.A.

Executive MBA

59

53

38

Villanova University

U.S.A.

Executive MBA

60

-

-

University: Graziadio

U.S.A.

Executive MBA

61

71

62

Vanderbilt University: Owen

U.S.A.

Executive MBA

62

53

69

University College Dublin: Smurfit

Ireland

International EMBA

63

42

48

Texas A & M University: Mays

U.S.A.

Executive MBA

63

-

-

University of Alberta & University of Calgary

Canada

Alberta/Haskayne EMBA

65

57

-

Wake Forest University: Babcock

U.S.A.

Fast-Track EMBA

66

65

55

University of Utah: Eccles

U.S.A.

Executive MBA

66

67

-

Queen's School of Business

Canada

Executive MBA

68

62

46

Aston Business School

U.K.

Executive MBA

68

-

-

Universidad de Chile/Tulane University

Chile

MBA for the Americas

70

44

-

Stockholm School of Economics

Sweden

EMBA Business Development and IT

71

72

51

Baylor University

U.S.A.

Executive MBA

72

68

53

Copenhagen Business School

Denmark

Executive MBA

73

-

-

College of William and Mary

U.S.A.

Executive MBA

73

57

60

University of Houston: Bauer

U.S.A.

Executive MBA

75

73

-

/ 2 نظر / 49 بازدید
عليرضا مجاهدي

سلام آيا از اينکه بر اساس چه پارامترهايی اين امتيازات تعلق ميگيرد اطلاعاتی داريد يا منبعی سراغ داريد؟

مشايخ

پارامترهای زيادی ملاک ارزيابی يک دانشگاه قرار می گيرد که شما می توانيد ليست کامل آنرا در آدرس زير ببينيد: http://www.ft.com/cms/314fa64c-5f7d-11db-a011-0000779e2340.pdf موفق باشيد