بازاريابي پارتيزاني (Guerilla Marketing)

Guerilla1

از مفاهیم جالب توجه در مبحث بازاریابی بازاریابی پارتيزاني یا guerilla Marketing است. Jay Conrad Levinson در سال 1982 در کتاب خود Guerrilla Marketing بازاریابی پارتيزاني (guerilla Marketing) را اینچنین تعریف می کند:

بازاریابی پارتيزاني در واقع یک روش خلاف عرف برای انجام  فعالیتهای  تبلیغاتی  و (promotional) بازاریابی توسط بودجه اندک است. چنین فعالیتهای تبلیغی اغلب به شکلی طراحی می شوند که گروه هدف آنها (target audience) بی خبر از این نکته هستند که آنها هدف بازاریابی هستند و شاید بتوان گفت که از انواع بازاریابی مخفی ( undercover marketing یا stealth marketing یا buzz marketing) است.

روش بازاریابی به روش پارتيزاني روشی کاملاً خلاقانه است و به شخص بازاریاب وابسته است که روش غیر متعارفی را پیدا نماید. حتی ممکن است که بعضی از تاکتیک های پارتيزاني روشهای تبلیغاتی بسیار ساده تری از روشهای مورد استفاده توسط کمپانی های بزرگ بوده و حتی نزدیکتر به مشتری بوده و  چابک تر (agile) باشد.

در این کتاب اصول زیر به عنوان مبانی بازاريابی پارتيزاني (foundation) معرفی شده اند:

1)      بازاریابی پارتيزاني بطور خاص مناسب برای تجارت های کوچک (small business) می باشند.

2)      روشی است که باید بر مبنای روانشناسی انسانها بنا شود و نه اینکه بر مبنای تجربه و یا قضاوت و کار حدسی (guesswork) باشد.

3)      مهمترین سرمایه گذاری بازاریابی در عوض پول, باید زمان, انرژی و ابتکار باشد.

4)      آمار اولیه برای اندازه گیری تجارت شما مقدار سود است و نه مقدار فروش.

5)      تمرکز بازاریاب باید بر این نکته تمرکز داشته باشد که چه تعداد روابط جدید در هر ماه ایجاد می شود.

6)      لازم است که استانداردی از رجحان و برتری با یک تمرکز حساس ایجاد شود و این بجای سعی در تنوع سازی توسط ارائه اتحاد میان محصولات و خدمات است.

7)      بجای تمرکز در جذب مشتریان جدید, هدف باید رجوع بیشتر, معامله و تراکنش بیشتر با مشتریان موجود, و کسب بزرگترین معاملات  باشد.

8)      رقبا را باید فراموش کرد و تمرکز را بیشتر روی همکاری و مشارکت با دیگر تجارتها متمرکز نمود.

9)      بازاریاب پارتيزاني همواره باید از ترکیبی از روشهای بازاریابی برای یک رشته عملیات تبلیغاتی (campaign) استفاده نماید.

10)   از تکنولوژی جاری به عنوان وسیله ای برای قدرتمند کردن بازاریابی خود استفاده کنید.

به عنوان مثال برنامه تبليغاتي (بازاريابي به روش پارتيزاني) براي سايت فروش الكترونيكيebay در بلژيك كه توسط شركت مورتير بريگيد اجرا شده است؛  برچسب‌هاي تبليغاتي تحت عنوان: «به ebayمنتقل شد» بر روي شيشه چندين فروشگاه خالي در بروكسل چسبانده شده است. اينكار شايد تأثيرگذارترين حس را در گسترش تجارت الكترونيك در وجود بازديدكنندگان اين تبليغات ايجاد كند. حس اينكه ديگر براي خريد نيازي به خروج از خانه نيست و همه مبادلات در دنياي ديگري به نام اينترنت در حال انجام است كه از پنجره كوچكي به نام مونيتور به راحتي قابل دستيابي براي همگان است.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید