معرفی جدول بوستون ، آرایه گمب (گروه مشاوران بوستون)

یک نمودار ماتریسی است که گروه مشاوره‌ای بوستون در امریکا در دهه ۱۹۶۰ برای توصیف تئوریهای استراتژی بازرگانی ابداع کرده بود. طبق این نمودار سازمان باید کالاهای خود را به چهار قسمت تقسیم کند: ستاره‌ها ، گاوها ، شگها و علامت سؤال ، و بر این اساس استراتژیهای آینده خود را طراحی کند. این تقسیم‌بندی از طریق قرار دادن کالاها بر روی دو محور انجام می‌پذیرد. مجوز عمودی میزان رشد بازار را برای کالا نشان می‌دهد و محور افقی سهم کالا را از بازار مشخص می‌کند. سگ نشاندهندۀ کالاهایی است که میزان رشد بازار برای آنها کم بوده و سهم ناچیری ار بازار را به خود اختصاص داده است و بنابراین باید تولید آنها کنار نهاده شود. گاو نشان‌دهندۀ کالاهایی است که دارای رشد اندک و سهم بازار سیار ، می‌باشد. این کالاها پول زیاد تولید می‌کنند و همانند گاوهای شیرده هستند. ستاره ، نشانگر کالاهایی است که به سرعت در حال رشد هستند و به پول زیادی نیاز دارند و سهمی عمده از بازار را بخود اختصاص می‌دهند و درآمد خوبی هم ایجاد می‌کنند. به این دسته از کالاها برای توسعه و برنامه‌ریزی استراتژیک باید توجه خاص شود. و بالاخره ؟ نشانگیر کالاهایی است که دارای رشد بسیار اما درآمد کمی هستند ، نیاز به پول بسیار دارند اما درآمد کمی حاصل می‌کنند. این دسته از کالاها به علت آنکه الگوی بازار برایشان مشخص نشده ، نیاز به توجه و برنامه‌ریزی خاصّ دارند.

/ 0 نظر / 166 بازدید