معرفی کتاب مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل

مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل از جمله منابع مدیریت استراتژیک است که می تواند در افزایش آگاهی خوانندگان از مدل های مدیدیت موثرباشد. این کتاب گزارش پژوهش مشترکی است که آقای محمد حسن شانه ساززاده و خانم دردانه داودی در یک شرکت دولتی انجام داده اند . کتاب دارای ۵ فصل است.یک فصل آن مربوط به مفاهیم و تعاریف مدیریت استراتژیک .فصل دوم تعدادی از مدل های رایج برنامه ریزی استراتژیک را معرفی می کند. در فصل سوم یک مدل جدید برای تدوین استراتژی معرفی شده که به مدل DISM"مدل استراتژیک جامع توسعه یافته "نام گرفته و در واقع تلفیقی است از برخی مدل های رایج. فصل دیگری از کتاب به برخی مفاهیم نوین در مدیریت استراتژیک پرداخته و فصل پایانی به معرفی ۵ case برنامه ریزی استراتژیک اختصاص یافته که بسیار جذاب و خواندنی است.این کتاب ۳۸۰ صفحه ای که گویا خمیرمایه اصلی آن پایان نامه فوق لیسانس بوده است در سال۱۳۸۰ توسط نشر دلسا در تهران منتشر شده است. مطالعه این کتاب را به کلیه دوستان علاقه مند به مباحث مدیریت استراتژیک پیشنهاد می کنم.

/ 1 نظر / 59 بازدید
علی سحاديه

بسيار جالب بود. سايت بسيار پر باری داريد اميدوارم هميشه پایدار و سلامت باشید.