چشم انداز (Vision) - نگاهی به معضلات جزیره کیش (ادامه)

بدلیل توصیه دوستان این متن خود سانسوری! شد.

دولت فخیمه امروز این مطالب را قطعا حمل بر برداشتهای کج اندیشانه خواهد کرد در حالی که منظور من کاملا متفاوت می باشد. خوب ما خیلی خیلی از آزادی بیان در ایران برخورداریم اینقدر که در دوران خاتمی! گرفتن وب لاگ نویسان شروع شد!

به هر حال از همه خوانندگان عذرخواهی می کنم

/ 4 نظر / 18 بازدید
آرش

تقریبا با همه نوشته هاتونهم عقیده ام. خوب به نظر من زمان کودکی انقلاب مصادف با زمان بلوغ سیاسی قشری به نام روحانیت است . جمعیتی که سالها بسته به شرایط زمانی مختلف در بدنه حکومت تا سطوح مختلفی نفوذ کردند.اینان کسانی هستند که از صد ها سال قبل تر از ورود علومی مانند روانشناسی ، جامعه شناسی و حتی سیاست به شکل امروزی اون به ایران این علوم را به طور سینه به سینه و نسل به نسل در خود پرورانده اند و نمی تونیم اشتیاقشونو برای رسیدن به قدرت و حفظ اون ار طرقی هر چند به ظاهر کلاسیک مثل رواج خرافه و مذهب گرایی و آرمان گرایی و ...انکار کنیم و تصمیماتشونو در اون زمان کور کورانه بدونیم.

مشايخ

البته بلوغ سياسی نمی شود گفت. حضور در عرصه قدرت شايد. می دانيد که امام رحمت الله مخالف حضور روحانيت در عرصه سياست بود. ايشان در بدو ورود ماهها به قم می روند و حتی حضور کسانی مثل آقای بازرگان اوائل انقلاب و حضور بنی صدر و شهيد رجايی در واقع دال بر همين موضوع است. بعدها جو توليد شده توسط گروهک منافقين و خيانتهای بنی صدر موجب شد کسانی که امروز کشور را مالک می دانند پا به عرصه کشور داری بگذارند.

آرش

می دانيد که امام رحمت الله مخالف حضور روحانيت در عرصه سياست بود!!!! من که اینو نمی دونم!!!! پس نظریه ولایت فقیه که سالها قبل مطرح می کنند دال بر چیه؟!!!!

مشايخ

ولايت با حکومت کردن روحانی جماعت و بر سر قدرت بودن آن دوتاست. ولايت فقيه يک چيز است نان خوردن طيف روحانی از حکومت چيز ديگر. ما کلی از اقواممان از همين طيف هستند. مثلا از دانشگاه به عنوان نماينده ولايت فقيه حقوق دارند از قم همزمان ماموريت دارند که برای همين شغل دوباره ماموريت می گيرند و خانه شان را هم اجاره داده اند چون از قم خانه برايشان کرايه کرده اند. اين با آن خيلی فرق می کند. اينکه طيف مرفه جامه شده اند. حضرات مظاهری ها در اصفهان از کارخانه داران بزرگ هستند که از طیف روحانی هستند و بعد از انقلاب به این مکنت رسیده اند. کلی مقام و منصب برايشان تعريف شده است. کلي شان پست و مقام دارند و به کارشناس هم اجازه تملک آن را نمی دهند. می دانيد اين مشکل را من معتقدم امام می ديدند و نمی خواستند. بارها در سخنرانی هايشان اين روزها را به اين جماعت روحانی نصيحت کردند که از مردم جدا نشويد. اسلام در اينصورت به خطر خواهد افتاد.