متغیرهای مرتبط با شاخص قیمت بورس تهران

 متغیرهای حقیقی ??

تولید ناخالص داخلی

ارزش افزوده گروه کشاورزی

ارزش افزوده گروه نفت

ارزش افزوده گروه صنایع و معادن

ارزش افزوده گروه خدمات

شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی   (76  = 100)

نسبت مخارج دولت بهGDP

هزینه های مصرفی دولتی

تعداد جواز تاسیس واحدهای جدید صنعتی و معدنی

سرمایه گذاری در تاسیس واحدهای جدید صنعتی و معدنی

تعداد پروانه بهره برداری از واحدهای جدید صنعتی

سرمایه گذاری در بهره برداری از واحدهای جدید صنعتی

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری

متوسط ارزش واردات

ارزش صادرات

 

متغیرهای پولی

شاخص قیمت مصرف کننده) نرخ تورم)

نرخ ارز بازار آزاد

پرداختهای هزین های جاری دولت

پایه پولی

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

پول

نقدینگی

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

قیمت سکه بهار آزادی

مابه التفاوت نقدینگی و تورم

مابه التفاوت شاخص قیمت عمده فروشی و خرده فروشی

شاخص کل بهای عمده فروشی کالاها

شاخص کل بهای تولید کننده

شاخص بهای خدمات ساختمانی

مبلغ چکهای برگشتی

تعداد چکهای برگشتی

مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی

سرعت گردش پول

 

جالب است که نرخ رشد قیمت سکه بهار آزادی بیشترین تاثیر را بر روی شاخص بورس داشته است.

/ 0 نظر / 19 بازدید