صعود ایران به رتبه۴۲ تولید مقالات علمی جهان

براساس تازه ترین آمار موسسه اطلاعات علمی (ISI) با افزایش شمار مقالات پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف، رتبه ایران از نظر شمار مقالات با یك پله صعود به جایگاه ۴۲ دنیا رسیده و شمار مقالات داغ و پراستناد ایران نیز افزایش یافت.

دكتر یعقوب فتح اللهی، معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس با اعلام این مطلب اظهار كرد: براساس تازه ترین آمار و اطلاعات شاخص های اساسی علم در پایگاه موسسه اطلاعات علمی (ISI) (اول سپتامبر ۲۰۰۶) كه گستره ده ساله اول ژانویه ۱۹۹۶ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ را در بر می گیرد، ۱۱ نفر از پژوهشگران ایران كه قبلا به عنوان «محقق برجسته» انتخاب شده بودند، توانستند موقعیت خود را حفظ كنند و تعداد مقالات، ۵۷/۵ درصد و ارجاعات ۴۹/۱۱ درصد آنها افزایش یافت؛ همچنین سه موسسه كه قبلا نمایه شده بودند موقعیت خود را حفظ كردند.
وی خاطر نشان كرد: رتبه ایران در كل رشته ها در گستره ذكر شده از نظر تعداد مقالات با یك رتبه صعود به ۴۲ رسید و از نظر تعداد ارجاعات نمایه شده، در رتبه ۴۹ باقی ماند و از نظر نسبت ارجاعات به مقالات به ۱۳۵ رسید.
دكتر فتح اللهی افزود: در ۲۲ رشته مذكور از نظر تعداد مقالات، فیزیك، بیولوژی مولكولی و ژنتیك، ایمونولوژی یك رتبه و علوم اجتماعی دو رتبه صعود داشتند.
وی در ادامه گفت: از نظر تعداد ارجاعات شیمی، داروسازی و سم شناسی، علوم زمین، طب بالینی و ایمونولوژی یك رتبه، مهندسی دو رتبه صعود داشتند؛ از نظر تعداد ارجاعات به مقالات علوم زمین، اكولوژی و محیط یك رتبه، علوم كشاورزی دو رتبه صعود داشتند.
معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس تصریح كرد: تعداد ۱۸ عنوان مقاله پر استناد (HIGHLY CITED PAPERS) و سه عنوان مقاله داغ (HOT PAPERS ) در این پایگاه از محققان ایرانی نمایه شده كه تمام كار پژوهشی این اسناد علمی در داخل كشور انجام شده است.

/ 0 نظر / 25 بازدید