پیش بینی نتایج انتخایات دهمین دوره ریاست جمهوری

متأسفانه باید گفت که احمقی نژاد این دوره هم رأی می آورد
و این همانا به دلیل سیاست دروغ بزرگ هیتلر است
اما احمق بودنش به این دلیله که اگه دروغ نمی گفت حتما رأی بیشتری داشت!

/ 2 نظر / 27 بازدید
راحله

درواقع، دروغ هرچه بزرگتر باشد، امکان باور آن بیشتر است، زیرا اگر دروغ کوچکی باشد، امکان کشف آن برای مردم هست، آنان این مقدار هوش را دارند! ولی اگر دروغ بسیار بزرگ باشد، بزرگتر از هوشمندی، آنان هرگز قادر به کشف آن نیستند. برای همین است که دروغ های بزرگ قرن ها زنده هستند.