پنجمين کنفرانس بين‌المللى مهندسى صنايع

مقدمه

اسفندماه 1385، شاهد برگزارى پنجمين کنفرانس بين‌المللى مهندسى صنايع، توسط دانشگاه علم و صنعت ايران و انجمن مهندسى صنايع ايران خواهیم بود. اين کنفرانس که در نوع خود در کشور و سطح منطقه منحصربفرد مى‌باشد، اکنون و با گذشت اين سالها بخوبى توانسته است جاى خود را در صحنه علمى کشور تثبيت نموده و راهگشاى اساتيد، محققين، انديشمندان، دانشگاهيان و اهل صنعت در دستيابى به جديدترين حوزه‌ها و کاربردهاى مرتبط با رشته مهندسى صنايع باشد.

بديهى است که اين مهم در سايه تلاش و همت جامعه بزرگ مهندسى صنايع کشور حاصل شده است و امسال نيز قصد بر اين است تا با حفظ دستاوردهاى قبلى، افقهائى جديد از تازه‌هاى علمى و کاربردهاى نوين علوم مهندسى صنايع در پيش چشم محققين ارجمند گشوده شود. بر اين اساس و با توجه به روند گسترش علم در حوزه دانش مهندسى صنايع در سطح بين‌المللى، دو رويکرد نوين و تاثيرگذار کنونى يعنى مديريت دانائى و توسعه انسانى بعنوان شعار و رويکرد اصلى کنفرانس امسال در نظر گرفته شده است تا در کنار ساير مباحث مهم در اين حوزه، توجه انديشمندان گرامى را بيش از پيش به اهميت روز‌افزون سرمايه‌هاى معنوى در سازمان و لزوم توسعه آنها براى دستيابى به اعتلاى سازمانى معطوف نمايد.

در اینجا با سپاس بيدريغ از دانشگاههاى صنعتى شريف، يزد، اميرکبير و تربيت مدرس (برگزارکنندگان چهار دوره قبلى کنفرانس) و آرزوى تداوم برگزارى هر چه پربارتر اين واقعه مهم علمى کشور، اميدواريم با مشارکت گسترده محققين و متخصصين گرانقدر، کنفرانس امسال حداکثر بهره‌گيرى علمى را براى شما گراميان به ارمغان آورد.

اهداف کنفرانس

- تداوم، تقويت و تشويق روحيه پژوهش در ميان دانشگاهيان و فارغ‌التحصيلان رشته مهندسى صنايع

- تبادل دستاوردهاى جديد در رشته مهندسى صنايع ميان متخصصان و انديشمندان داخلى و خارجى

- ايجاد بستر مناسب براى بهره‌مندى از تجارب کاربردى و حرفه اى رشته مهندسى صنايع در داخل و خارج از کشور

سازمان کنفرانس

- دبير کنفرانس: دکتر محمدعلى شفيعا (عضو هيات علمى دانشگاه علم‌و‌صنعت و رياست انجمن مهندسى صنايع ايران)

- دبير کميته علمى: دکتر ميربهادرقلى آريانژاد (عضو هيات علمى دانشگاه علم و صنعت ايران)

- دبير کميته صنعت: دکتر احمد ماکوئى (عضو هيات علمى دانشگاه علم و صنعت ايران)

- دبير اجرائى کنفراس: مهندس آرنوش شاکرى (دانشجوى دکتراى دانشگاه علم و صنعت ايران)

وب سايت: www.iriiec.com

/ 0 نظر / 13 بازدید