سیستم های چند عاملی یا روبات های نرم افزاری چیست؟

از نظر تاریخی تحقیقات در مورد سیستمهای تشکیل شده از چند عامل، تحت علم هوش مصنوعی توزیعی انجام می شده و به دو بخش عمده تقسیم می شود:

1)     حل توزیعی مسئله (DPS)

2)     سیستم های چند عاملی

اخیراً لفظ سیستم های چند عاملی معنی کلی تری را به خود اختصاص داده و اکنون به کلیه سیستم هایی که متشکل از چندین اجزای (نیمه) خودمختار است، اطلاق می شود.

Ferber مفهوم یک سیستم چند عاملی را به صورت زیر تعریف می نماید:

سیستم های چند عامل به سیستمی اطلاق می شود که دربرگیرنده اجزای زیر می باشد:

·    یک محیط(E): فضایی که یک مقدار دارد.

·    یک سری از اشیاء (O): در سیستم واقع شده اند. گفته شده که در هر زمان می توان با هر شی واقع شده در E ارتباط برقرار کرد. این اشیاء توسط عامل می توانند درک، تولید و نابود شوند یا تغییر کنند.

·    مجموعه ای از عامل ها (A): اشیاء خاصی هستند (AÍO) که نشان دهنده واحدهای فعال در سیستم می باشند.

·    یک مجموعه از روابط (R): اشیاء و عامل ها را به یکدیگر مرتبط می کنند.

·    مجموعه ای از اعمال (OP): عامل ها (A) را قادر می سازند، اشیاء را از مجموعه O درک، تولید، استفاده، تبدیل و اداره کنند.

سیستم چند عاملی، سیستمی است که شامل تعدادی عامل باشد که عامل ها با هم از طریق رد و بدل کردن پیام در یک ساختار شبکه ای ارتباط دارند.

بنابراین سیستم چند عاملی، سیستمی است که شامل یک سری از واحدهای مشخص می باشد و از طریق یک تابع کلی با هم ارتباط دارند. واحدها بسته به نوع نقشی که دارند عامل های واکنشی یا پردازش کننده و یا ادراکی، می باشند.

 

/ 0 نظر / 69 بازدید