تئوری تجارت جهاني

  1. چندین مدل مختلف برای پیش بینی الگوی تجارت و آنالیز اثر سیاستهای تجارت همچون اثر تعرفه ها پیشنهاد شده است. مدل ریکاردین بر روی مزیتهای تطبیقی تمرکز دارد و شاید مهمترین موضوع در تئوری تجارت جهانی باشد. در یک مدل ریکاردین، کشورها در تولید آنچه که آنها بهتر تولید می کنند متخصــص می شوند. برخلاف مدلهای دیگر، چهارچوب ریکاردین پیش بینی می کند که کشورها کاملا تخصـــــصی می شوند بجای اینکه یک طیف وسیعی از کالاها را تولید کنند. مدل ریکاردین همچنین مستقیما به فاکتور تواناییهای طبیعی از قبیل مقدار نسبی کار و سرمایه در یک کشور توجه نمی کند.
  2. مدل Heckscher-Ohline به عنوان یک جایگزین برای مدل ریکاردین بر پایه مزیت تطبیقی ایجاد شده است. با وجود اینکه پیچیدگی زیاد آن، این مدل دقت خیلی زیادی را در پیش بینی های خود اثبات نکرده است. به هر حال از منظر تئوری یک راه حل ظریف توسط ترکیب کردن مکانیزم قیمت نئوکلاسیک با تئوری تجارت جهانی فراهم می کند.
  3. تئوری ادعا می کند که الگوی تجارت جهانی توسط تفاوتها در تواناییهای طبیعی تعیین می شود. این مدل پیش بینی می کند که کشورها آن کالاهایی را صادر می کنند که از عوامل فراوانی محلی به شــدت استفاده می کنند و کالاهایی را وارد می کنند که از عواملی که بطور محلی کمیاب هستند به شدت استفاده می کنند.  مشکلات تجربی با مدل H-O که به عنوان پارادوکس لئونتیف شناخته شده است، توسط تستهای تجربی واسیلی لئونتیف نمایش داده شده است. او دریافت که ایالات متحده تمایل دارد که کالاهایی را که به شدت نیروی انسانی نیاز دارد صادر نماید با وجود اینکه یک وفور سرمایه دارد.
  4. مدل گرانش تجارت، یک آنالیز تجربی تری از الگوهای تجارت را ارائه می کند. مدل گرانش در شکل پایه خود، پیش بینی می کند که تجارت بر پایه فاصله میان کشورها و اثر متقابل اندازه اقتصادی کشور قرار دارد. این مدل از قانون گرانش نیوتن تقلید می کند که در آن نیز به فاصله و انـــدازه فیزیکی بین دو شیء توجه می شود. توسط آنالیزهای اقتصادی ثابت شده است که این مدل از نظر تجربی قوی است. عوامل دیگری از قبیل سطح ورودی، ارتباطات دیپلوماتیک بین کشورها، و سیاستهای اقتصادی نیز در نگارشهای توسعه یافته این مدل اضافه شده اند.
  5. بطور سنتی تجارت توسط قراردادهای دوجانبه بین دو ملت تنظیم می شود. برای قرنها، تحت اعتقاد به سیاستهای بازرگانی، بیشتر کشورها تعرفه های بالا و محدودیتهای فراوانی بر روی تجارت جهانی داشتند. در قرن 19، خصوصا در بریتانیا، یک اعتقاد در تجارت آزاد حاکم می شود و این دیدگاه در بیشتر مواقع از آن موقع به بعد تفکر حاکم ملل غرب شده است. در سالهای پس از جنگ دوم جهانی پیمانهای چند جانبه همچون GATT و سازمان تجارت جهانی سعی می کنند که ساختار تجارت منظم جهانی ایجاد نمایند.
  6. تجارت آزاد معمولا با قدرت توسط بزرگترین ملل اقتصادی جهان حمایت می شود، گرچه آنها اغلب درگیر حمایت از تولیدات داخلی انتخابی برای صنایعی که از نظر سیاسی و محلی مهم هستند، از قبیل تعرفه های حمایتی اعمال شده بر کشاورزی و نساجی توسط ایالات متحده و اروپا. هلند و انگلستان هر دو وقتی که از نظر اقتصادی چیره بودند از طرفداران سرسخت تجارت آزاد بودند، امروزه ایالات متحده، انگلستان و ژاپن از بزرگترین حامیان آن هستند. در هر حال بسیاری از کشورهای دیگر (همچون هند، چین، و روسیه) همچنانکه از نظر اقتصادی خودشان را قدرتمند تر می کنند، به شکل فزاینده ای از طرفداران تجارت آزاد می شوند. همچنانکه سطوح تعرفه کاهش می یابد، یک افزایش در میل به مذاکره کردن سنجش بدون تعرفه، شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تدارکات و تسهیل تجارت وجود دارد. آخرین مورد نگاه به هزینه معامله مرتبط با نشست تجارت و طرز عملهای مشتریان دارد.
  7. از نظر سنتی جذابیت های کشاورزی معمولا مورد علاقه تجارت آزاد هستند و این در حالی است که بخشهای کارخانه ای اغلب از مکاتب حمایت از تولیدات داخلی حمایت می کنند. این موضوع در سالهای اخیر قدری تغییر کرده است. در واقع گروههای کشاورزی، خصوصا در ایالات متحده، اروپا و ژاپن، عمدا مسئول قوانین خاص در مورد پیمان های تجارت جهانی بزرگ می باشند که اجازه سنجش بیشتر طرفداری از تولیدات داخلی را برای کشاورزی بیش از سایر کالاها و خدمات دیگر می دهد.
  8. در خلال بحران اقتصادی اغلب فشار محلی زیادی بر افزایش تعرفه ها برای حمایت از صنایع محلی وجود دارد. این واقعه در هر سوی جهان در خلال رکود بزرگ، هدایت به سمت یک سقوط در اقتصاد جهانی را که بسیاری جدا اعتقاد دارند باعث عمیقتر شدن رکود شد، را بر عهده داشت.
  9. در سطح کلی، تنظیم اقتصاد جهانی از طریق سازمان تجارت جهانی و چندین آرایش جهانی دیگر، از قبیل MERCOSUR در آفریقای جنوبی، NAFTA بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک، و اتحادیه اروپا بین 25 ایالت مستقل انجام شد. در سال 2005 Buenos Aires گفت که طرح داده شده تأسیس نواحی آمریکایی تجارت آزاد (FTAA) شکست خورده است که عمده دلیل آن به سبب مخالفت از طرف جمعیتهای ملل آمریکای لاتین می باشد. توافق نامه های مشابهی نظیر MAI (توافق نامه چند جانبه سرمایه گذاری) نیز در سالهای اخیر شکست خورده اند.
/ 1 نظر / 134 بازدید
رطزرط

کس ننت